*Stakt erindi: Sproglig tilpasning og bevidsthed i lyset af ikkevoldelig kommunikation

Stakt erindi:

 

Randi Benedikte Brodersen, lektor í dönsku: Sproglig tilpasning og bevidsthed i lyset af ikkevoldelig kommunikation.

 

Útdráttur:

Tilpasning er en grundvilkår i al kommunikation og en form for almenmenneskelig adfærd som vi alle er fortrolige med og som vi praktiserer i både tale og skrift, i talesproget endda daglig, nærmest per automatik, uden at vi tænker over det. Vi tilpasser vores (tale)sprog til samtalepartner(e), målgruppe og mange andre faktorer i kommunikationssituationen. Vi taler fx anderledes til og med små børn og vores kære familie end vi gør med vores kolleger og i foredragssammenhæng.

Kun sjældent retter vi opmærksomheden på hvor meget, hvordan og hvorfor vi præcis tilpasser os. Men sætter vi os ind i ikkevoldelig kommunikation (IVK), bliver vi straks mere bevidste omkring ordvalg og formuleringer, og samtidig får vi indblik i hvilke enkle sproglige tilpasninger vi kan bruge for at få kontakt og fremme kommunikationen med andre – og os selv. IVK er en virkningsfuld kommunikationsteknik hvor formålet er kontakt og hvor fokus ligger på at udtrykke følelser og behov og på (selv)empati, ærlighed og opmærksom lytten. IVK er et udbredt redskab i fredsmægling og konflikthåndtering og bliver også brugt i terapeutisk øjemed og i pædagogiske, politiske og private sammenhænge.

I mit oplæg ønsker jeg at besvare spørgsmålet om hvilke sproglige kendetegn vi møder og arbejder med i IVK-tilpasset kommunikation og hvilken betydning denne form for tilpasning har, især bevidstheds- og følelsesmæssigt. Først gør jeg rede for IVK som et redskab der kan lære os at tilpasse os sprogligt, at opnå kontakt gennem bevidst kommunikation og at lytte til både os selv og andre. Så præsenterer jeg IVK-modellen med dens fire trin: iagttagelse, følelse(r), behov og anmodning og giver eksempler på IVK-tilpasset sprogbrug. Til sidst viser jeg hvordan vi kan begynde at arbejde med en IVK-tilpasset sprogbrug i vores hverdag, i både faglige og private sammenhænge.

Deila: 
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is